ŞTIRI 19 august 2020

Astăzi este Ziua Mondială pentru asistență umanitară.
Aceasta a fost stabilită de către Adunarea Generală a ONU în decembrie 2008.
Data de 19 august a fost aleasă pentru a aduce un omagiu asistenților umanitari care și-au pierdut viața practicând această meserie.
Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului și Reprezentantul Special al Secretarului General în Irak, Sergio Vieira de Mello, și cei 21 de colegi care au murit, la 19 august 2003, într-un atentat cu bombă asupra Hotelului Canal din Bagdad, dar și cei 102 asistenți umanitari ai ONU, care au murit în timpul cutremurului din Haiti din 2010, reprezintă cea mai mare pierdere la acest nivel din istoria ONU.

Asigurații pot obține informații referitoare la serviciile de care au beneficiat în sistemul public de sănătate.
Incepând cu data de 10 august 2020, persoanele care dețin calitatea de asigurat au dreptul de a fi informate, la cerere, de către casele de asigurări de sănătate, cu privire la serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale decontate din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) de care au beneficiat în anul precedent.
Pentru obținerea acestor informații, persoana asigurată va transmite o cerere tip, care poate fi solicitată la casa de asigurări sau poate fi descarcată de pe site-ul casei de asigurări de sănătate în evidența căreia se află asiguratul.
În termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii asiguratul va primi o listă întocmită în ordine cronologică, cu precizarea furnizorului care le-a efectuat/eliberat, a datei efectuării/eliberării, precum şi a contravalorii acestora. Informațiile furnizate vor fi extrase din Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate.

Ce condiții trebuie să îndeplinească elevii care vor primi tablete gratuite.
Ministrul Educației Monica Anisie a semnat ordinul prin care se aprobă distribuirea a 250.000 de tablete gratuite pentru școala online.
Elevii din învățământul de stat care vor participa la programul “Şcoala de Acasă” trebuie să îndeplinească o serie de criterii pentru a intra în posesia tabletelor.
Sa frecventeze învăţământul primar, gimnazial şi secundar, forma de învăţământ de zi cu frecvenţă (clasa pregătitoare, clasele I-XII, şcoala profesională) si sa fie înmatriculaţi, la început de an şcolar, în unităţi de învăţământ de stat.
Sa provina din medii defavorizate.
Elevii sau familiile lor sa nu deţina niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet.
Elevii de cetăţenie română care s-au întors pe teritoriul României de la declanşarea pandemiei de Covid 19 şi care nu au posibilitatea de a dispune de un dispozitiv electronic cu conexiune la internet.

Contribuabilii constănțeni beneficiaza de scutirea de impozit.
Până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, contribuabilii constănțeni pot să depună o cerere de acordare a reducerii cu o cotă de 50% a impozitului pe clădiri aferent anului 2020 sau de scutire pentru perioada stării de urgență, de la plata taxei lunare pe clădiri, în contextul crizei generate de SARS-CoV-2.
Facilitățile fiscale se aplică pentru:
– clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință, care în perioada stării de urgență au fost obligate să își întrerupă total activitatea sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice;
– clădirile proprietate publică sau privată ale statului ori ale municipiului Constanța folosite de către concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosință, care în perioada stării de urgență au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică.
Cererea de acordare a reducerii/scutirii va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere.

Se desfasoara lucrări de toaletare a copacilor care încurcă circulația rutieră pe bulevardul Mamaia.
Acțiunea de toaletare vine în urma solicitărilor primite de Primăria Constanța generate de lipsa de vizibilitate a semnelor de circulație. De asemenea, în unele zone era îngreunată circulația autobuzelor supretajate pe prima bandă de circulație.
Materialul lemnos și resturile vegetale rezultate sunt încărcate și transportate după finalizarea lucrărilor, pentru eliberarea spațiului public.
conducătorii auto sunt rugati să manifeste atenție sporită, să respecte regulile de circulaţie şi semnificaţia mijloacelor de semnalizare rutieră și să nu staționeze autovehiculele în zona în care se efectuează lucrări.

Poluarea atmosferică poate fi la fel de riscantă pentru sănătatea plămânilor ca fumatul unui pachet de ţigări pe zi!
O echipă de cercetători americani a analizat modul în care expunerea la patru poluanţi importanţi a afectat sănătatea plămânilor în cazul a peste 7.000 de adulţi cu vârste între 45 şi 84 de ani, din şase zone din Statele Unite.
Oamenii de ştiinţă au evaluat nivelul a patru poluanţi – particule fine, oxizi de azot, carbon negru şi ozon – din mediul exterior, în raza de domiciliu a participanţilor şi au analizat totodată gradul de deteriorare a plămânilor acestora.
Bolile cronice ale căilor respiratorii inferioare, cum ar fi: emfizemul, boala pulmonară obstructivă cronică, bronşita cronică şi astmul – reprezintă a treia cea mai importantă cauză de deces la nivel mondial.
Participanţii la studiu au fost monitorizaţi timp de zece ani şi s-a descoperit că expunerea pe termen lung la cei patru poluanţi este asociată cu o creştere a riscului de emfizem.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept