Știri 8 iunie 2015

Biserica Ortodoxă cinsteşte astăzi pe Sfinţii Mucenici Nicandru şi Marcian.
Aceştia au fost ostaşi în armata romană de la Dunăre şi făceau serviciul militar în cetatea Durostorum, localitatea Silistra de astăzi, din Bulgaria.
În anul 298, în urma biruinţei asupra perşilor, împăratul Maximian Galeriu a îndepărtat din armată pe ostaşii creştini, după care i-a arestat şi persecutat până la moarte.
Sfinţii Nicandru şi Marcian au mărturisit, împreună cu alţi trei ostaşi şi cu veteranul Iuliu, că sunt creştini, drept pentru care au fost aruncaţi în închisoare şi supuşi la chinuri grele.
Ei însă au rămas statornici în credinţa lui Dumnezeu, iar împăratul a poruncit să li se taie capetele.

Creştinii ortodocşi au intrat de astăzi, în postul Sfinţilor Apostoli, cunoscut în popor şi sub numele de Postul Sâmpetrului.
Postul este instituit de Biserică în cinstea celor doi mari apostoli ai creştinătăţii, care obişnuiau să postească înainte de o acţiune mai importantă.
Totodată, prin acest post creştinii cinstesc şi darurile Duhului Sfânt, care se împărtăşesc celor credincioşi prin sfinţenie.
Despre acest post se găsesc dovezi documentare în Constituţiile Apostolice, la Sfântul Atanasie cel Mare şi la împăratul Leon cel Mare, care denumea acest post ca POSTUL DE VARĂ sau AL CINCIZECIMII.
Acesta este socotit mai uşor decât celelalte posturi de peste an deoarece Biserica a rânduit dezlegare la peşte sâmbătă şi duminică, precum şi la sărbătoarea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul, de pe 24 iunie.
În acest an, postul Sfinților Apostoli ține trei săptămâni.
El nu are o durată fixă, ci variază în fiecare an, deoarece începutul său este în funcţie de data Sfintelor Paşti.

Înalt Prea Sfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului a premiat, ieri, elevii care au participat la Olimpiada de Religie.
Evenimentul a avut loc la Catedrala Arhiepiscopală „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel“.
În cadrul festivităţii, au fost premiaţi elevii care au obţinut locurile I, II, III, precum şi menţiuni la Olimpiada de Religie, faza judeţeană şi faza naţională.
Ierarhul Tomisului le-a înmânat elevilor icoane, cărţi de rugăciuni şi diplome.

La Constanța se va desfășura o conferință pe teme politice și religioase.
Aceasta se intitulează ’’Biserica și Gulagul în România. Ultima redută instituţională în confruntare cu ideologia și faptele regimului comunist-ateu (1944-1989)” și se va desfășura sub patronajul Înalt Prea Sfințitului Teodosie,Arhiepiscopul Tomisului.
Evenimentul va avea loc joi de la ora 10 în Sala Senatului din Campusul Universității Ovidius.
Vor conferenția din partea Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române, Prof.Dr.Radu Ciuceanu, Conf.Univ.Dr. Octavian Roske, Dr.Vitalii Văratic, Florin Bălănescu, Conf.Univ.Dr. Cristina Paiusan Nuica, Decan al Facultăţii de Istorie a Universității “Spiru Haret” din Bucureşti, Pr. Lect. Univ. Dr. Fabian Doboș, de la Facultatea de Teologie Romano-Catolica a Universitatii “Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Guner AKMOLLA, Membră a Uniunii Scriitorilor din Crimeea.
Conferința este organizată de Prof.Univ.Dr. Gheorghe Anghelescu și de Asist.Univ.Dr. Ionuț Chircalan.

Săptămâna trecută s-au desfășurat lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
Membrii Sf. Sinod au hotărât înscrierea în calendarul Bisericii Ortodoxe Române, începând cu anul 2016, a Sfântului Cuvios Paisie Aghioritul, canonizat de Patriarhia Ecumenică în luna ianuarie a anului 2015, cu ziua de pomenire la 12 iulie.
De asemenea, s-a decis adoptarea unor propuneri pentru creşterea calităţii educaţiei religioase, prin colaborarea strânsă a Bisericii cu toate instituţiile implicate, pentru o mai bună pregătire a personalului didactic şi realizarea de noi manuale şcolare.
Totodată, Sf. Sinod a stabilit adoptarea unor soluţii pastorale în ceea ce privește fenomenul migraţiei, cu scopul diminuării impactului negativ al acestuia asupra familiilor din ţară şi străinătate aflate în această situaţie.

Biserica Ortodoxă Rusă își întrerupe contactele oficiale cu Biserica Scoţiei și cu Biserica Protestantă din Franţa.
Potrivit unui comunicat, pe 16 mai, Adunarea Generală a Bisericii Scoției a permis preoţilor si diaconilor să facă parte dintr-un parteneriat civil homosexual, iar pe 21 mai a votat pentru continuarea studierii acestei probleme.
Pe 17 mai, Sinodul Bisericii Protestante Unite din Franța a permis posibilitatea binecuvântării uniunii între persoane de acelaşi sex.
Aceste decizii ale Bisericilor Protestante din Scoția și Franța au dezamăgit profund Biserica Ortodoxa Rusa, deoarece sunt incompatibile cu normele moralei creștine.
Biserica Ortodoxă Rusă își menţine poziția fermă, bazată pe Sfânta Scriptură, și, astfel, trebuie să-și reconsidere relațiile cu Bisericile și asociațiile care calcă în picioare principiile moralei creștine tradiționale.

Asociația autointitulată Mitropolia Autonomă după Vechiul Calendar „Episcop Gherasim” nu are calitate de asociaţie religioasă şi nu este recunoscută canonic de Biserica Ortodoxă.
Potrivit unui comunicat al Patriarhiei, înfiinţarea acestei asociaţii s-a făcut fără acordul Secretariatului de Stat pentru Culte.
Arhiepiscopia Ortodoxă Română a celor două Americi şi Episcopia Ortodoxă Română din America nu se află în comuniune cu asociaţia Mitropolia Autonomă după Vechiul Calendar „Episcop Gherasim” şi nici nu au vreo legătură cu aceasta, care în mod fals se referă la astfel de legături pe site-ul ei de prezentare.
De asemenea, datele personale postate despre așa numitul “episcop Gherasim“ sunt false, în sensul că acesta nu a fost hirotonit canonic diacon sau preot.
Sfântul Sinod recomandă credincioșilor ortodocși să nu se lase înșelați de afirmațiile acestei asociații, deoarece gruparea nu este canonică şi nici nu are dreptul legal de-a oficia slujbe religioase pe teritoriul României.

Sesiunea de vară a examenului de bacalaureat începe astăzi.
Aproape 170.000 de candidaţi s-au înscris la examen, cu peste 7.000 mai mulţi decât în aceeaşi sesiune a anului trecut.
Prima probă, cea de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, se desfăşoară pe parcursul a trei zile.
Urmează apoi evaluările competenţelor de comunicare orală în limba maternă, a celor digitale şi într-o limbă de circulaţie internaţională.
Probele scrise încep pe 29 iunie cu testarea cunoştinţelor de limba şi literatura română, iar rezultatele finale vor fi afişate pe 10 iulie.

Punctul de amenda se va majora de la 1 iulie.
Motivul îl reprezintă creșterea salariului minim brut la 1.050 de lei lunar.
Astfel, potrivit reprezentanților Poliției Rutiere, începând cu data de 1 iulie 2015 un punct-amendă reprezintă, valoric, 105 lei.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept