Genealogia Mântuitorului – Hristos este Dumnezeu şi Om

Textul se citeşte în Duminica premergătoare Crăciunului şi prezintă faptul că Iisus Hristos este Mântuitorul, Dumnezeu şi Om, adică în persoana Sa se regăsesc pe deplin cele două naturi: divină şi umană.
Faptul că Hristos este Fiul lui Dumnezeu este adeverit de cuvântul îngerului către Iosif, anume că Fecioara Maria zămisleşte Pruncul în chip supranatural, “de la Duhul Sfânt”, fără a cunoaşte bărbat.
Umanitatea Domnului este demonstrată prin actul întrupării şi Naşterii din Fecioară, ceea ce înseamnă că Pruncul are pe deplin fire umană, din care lipseşte însă stricăciunea păcatului.
Astfel, Hristos-Dumnezeu se face şi om, pentru a mântui umanitatea întreagă de robia păcatului, misiune subliniată şi prin numele Domnului: Iisus Hristos = Mântuitor uns de Dumnezeu.
Textul ne prezintă si genealogia Mântuitorului, pentru a sublinia faptul că El este Mesia, cel prevestit de către profeţii Vechiului Testament, care provine din mijlocul poporului ales al drepţilor Vechiului Testament.
Specificarea de 3 ori a celor 14 neamuri ale credinţei, de la Avraam la Iosif poate simboliza plinătatea darurilor Duhului Sfânt (descrise de profetul Isaia), aduse de persoana Mântuitorului, prin lucrarea Sfintei Treimi: 7 daruri ale Duhului Sfânt x 2 firi ale Mântuitorului x 3 persoane ale Sfintei Treimi.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept